Rishainy Bomberg

“Ik voel me soms een ambassadeur van de eilanden in Nederland”

Rishainy Bomberg

De 19 jarige Rishainy Bomberg is gekozen als lid van de Nederlandse Unesco Jongerencommissie. Ze was pas 16 jaar toen ze Curaçao verliet om in Nederland Bestuurskunde/overheidsmanagement te gaan studeren aan de Haagse Hogeschool. Met succes, komend jaar studeert ze af. Haar tip aan studenten die vanwege de crisis deze zomer twijfelen om naar Nederland te gaan:
“Neem de stap, doe het!”

Stage
Het is nog ochtend bij haar als we bellen. Ze heeft hele drukke maanden achter de rug als stagiaire bij de Directie Buitenlandse Betrekkingen van het Ministerie van Algemene Zaken op Curaçao. De crisis leidde eigenlijk tot goede dingen voor Rishainy; haar stage kreeg een boost en ze werd gevraagd langer te blijven. “We hebben onder meer een webinar georganiseerd voor lokale bedrijven en organisaties op het eiland over zakendoen op de Amerikaanse markt. De opkomst was groot, echt een succes!”

 

Unesco
Vanuit Curaçao solliciteerde ze via WeConnect voor de Jongerencommissie van Unesco. Ook dat werd een succes; met de Statiaanse Edrieënna Brandao als voorzitter is ze het tweede Caribische lid van de Nederlandse Commissie. Vooral het geven van gastlessen aan jongeren in Nederland vindt ze belangrijk: “Ik volgde een minor Koninkrijkszaken aan de Haagse Hogeschool en merkte ook bij mezelf dat onze kennis over het Koninkrijk zo beperkt is. Onze mooie handelskade is Werelderfgoed; ik wil dat jongeren zich daar meer mee identificeren.” De Jongerencommissie gaat vanaf september aan de slag.

Ambassadeur
Ze heeft zowel Antilliaanse en Europees Nederlandse vrienden en voelt zich soms een ambassadeur van de eilanden in Nederland. “Ik wil de eilanden promoten, beter op de kaart zetten.” Kritiek bijvoorbeeld over de complexe politieke relatie begrijpt ze wel. Lastig, betoogt Rishainy, om daar als Curaçaose burger op aan gesproken te worden. Wil ze soms zelf te zijner tijd de politiek in? Nee, is het lachende antwoord, dat zeker niet. Wel iets internationaals doen, in de diplomatie. Vanaf september begint ze aan haar tweede stage; bij de Dienst Analyse & Onderzoek van de Tweede Kamer gaat ze de Commissie Koninkrijkszaken ondersteunen.

Tips
Hoe doe je dat, op je 16e naar Nederland komen, een studie Bestuurskunde beginnen in een stad die je helemaal niet kent? “Het is moeilijk maar je moet gewoon doorzetten. En neem een break van één of twee dagen als je het even niet meer ziet zitten.” Ze belt elke dag met thuis vanuit Nederland; de stem van haar ouders of haar oma horen. “Vijf minuutjes is genoeg. Mijn vriendinnen vinden dit contact te intensief. Ik niet, het verschilt per persoon.” Na een half jaar Curaçao heeft ze wel zin om terug te gaan naar Den Haag. “Lekker naar mijn eigen plekje.”


Bonaire 2030

Op 12 februari waren vertegenwoordigers van het Bestuurscollege Bonaire in Den Haag om uitleg te geven over het beleidsplan Bonaire 2030.
Dit zogeheten Masterplan werd gepresenteerd aan belangstellenden uit de Bonairiaanse gemeenschap.

Gezaghebber Edison Rijna en Gedeputeerde Nina den Heyer gingen in gesprek met de aanwezigen
waaronder een groep Bonairiaanse studenten en young professionals. Na de presentaties werd er groepsgewijs gebrainstormd over hoe de braindrain in een braingain om te zetten. WeConnect was erbij!


ANBI status WeConnect

Stichting WeConnect heeft de ANBI status per 13 juli 2020. ANBI staat voor ‘Algemeen nut beogende instellingen’. Dit keurmerk levert verschillende voordelen op. Ondermeer voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook zijn er belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting.

 

 

Stichting WeConnect is een educatieve stichting, opgericht op 24 december 2013 en ingeschreven onder nummer 59552115 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam.

RSIN of Fiscaal nummer: 853542296.

Adres:
Tweede Jan van der Heijdenstraat 38 II,
1073 VJ Amsterdam.

Manager Tanja Fraai, telefoon:                    + 31 6 1697 0600
Projectleider Mike Ho-Sam-Sooi, telefoon: + 31 6 5137 2153

Email: info@stichtingweconnect.nl
Website: www.stichtingweconnect.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
De stichting heeft ten doel:

  1. het stimuleren van educatie en talentontwikkeling, met name bij jongeren; het bevorderen van emancipatie en identiteitsvorming;
  2. het verdiepen van de kennis van de eigen geschiedenis en cultuur; het verrichten van alle verdere handelingen, die met bovengenoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bijdragen.
 1. De stichting probeert haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
  1. het ontwikkelen of doen ontwikkelen van educatieve en culturele programma’s in Nederland, op de eilanden behorend tot het Koninkrijk der Nederlanden en in Suriname.
  2. het maken en doen maken van multi-mediaproducties waarbij de identiteit van de verschillende bevolkingsgroepen centraal staat.
   Het maken of doen maken van theaterproducties ter bevordering van de sociale cohesie.

De projecten van Stichting WeConnect bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, milieu, natuur, zorg en welzijn.

Statuten Stichting WeConnect
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn beschreven in het Jaarverslag.

Bestuurssamenstelling:
Paul Comenencia, voorzitter
Ron van der Veer, secretaris
Peter Rampertaap, penningmeester
Milouska Meulens, algemeen bestuurslid
Sulimar Cook, algemeen bestuurslid
Erik Timmerman, algemeen bestuurslid

Adviescommissie:
Winny Filippo
Renk Roborgh

Het beloningsbeleid van de Stichting:
Bestuur:
De bestuursleden van WeConnect ontvangen geen vergoeding.

Medewerkers:
De stichting heeft geen mensen in een vast dienstverband. Alle medewerkers van de stichting worden verloond op basis van gewerkte uren en dienen als ZZP’er facturen in.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de stichting staat in het Jaarverslag.

Jaarverslag 2019

De balans en de staat van baten en lasten en het financiële overzicht van de stichting staat in de Jaarrekening.

Jaarrekening 2019


Mirto Murray

Top advocaat Mirto Murray uit Curaçao verzorgde 3 oktober een Ban Topa over ‘Het advocatenkantoor van de toekomst’. Dit was een samenwerking van WeConnect en onze digital partner Ngrane.

De Ban Topa was druk bezocht!

Ga naar facebook event

Unicef

Unicef organiseerde een Kinderrechtenfestival op woensdag 20 november (Leiden).
Aanleiding was 30 jaar Kinderrechten, overal ter wereld.
WeConnect stelde een Koninkrijksteam samen, bestaande uit kinderen en jongeren met roots op diverse eilanden. Het was een feest!


Trainees 2019-2021

Informatiebijeenkomst TOP Traineeship

Het TOP Traineeship Bonaire is een 2 jarig werk-en leertraject dat februari 2021 van start gaat in Bonaire. Dit jaar wordt de vierde lichting TOP!

Voor de nieuwe ronde Traineeships 2020 starten wij de werving september 2020.
Start traineeship in Bonaire is februari 2021.

We organiseren twee webinars en twee fysieke informatiebijeenkomsten.


Webinar 1: vrijdag 14 augustus, 16.00-17.30 uur NL tijd.
Inschrijflink: https://www.eventbrite.nl/e/top-traineeship-webinar-lichting-2021-tickets-113605874228
Webinar 2: woensdag 9 september, 16.00-17.30 uur NL tijd.
Inschrijflink volgt.

Bijeenkomst in Den Haag: woensdag 23 september, 17.00-19.00 uur
Inschrijflink volgt.
Bijeenkomst in Utrecht: donderdag 24 september, 18.00-20.00 uur
Inschrijflink volgt.

Alle bijeenkomsten & webinars zijn gratis toegankelijk. Inschrijven is verplicht!

Overzicht van alle belangrijke data: