Prinses Beatrix en Ron van der Veer in gesprek bij één van de fraaie kunstwerken in de beeldentuin van Blauwbaai.

“Het was een heel mooi werkbezoek aan Curaçao met volop aandacht voor natuur en klimaat, maar ook voor de corona-pandemie en voor vraagstukken waar jongeren tegenaan lopen; hele actuele thema’s met bedreigingen maar ook veel kansen voor de eilanden.” Aldus WeConnect secretaris Ron van der Veer, die ook bestuurslid is van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Hij begeleidde eind november Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, beschermvrouwe van DCNA, op haar werkbezoek aan Curaçao. De afgelopen jaren heeft hij de Prinses ook bij bezoeken aan de andere eilanden vergezeld.

Doe-tank
In alle gesprekken blijken jongeren steeds heldere en uitgesproken ideeën te hebben bij de vraag wat beter kan en moet. Hoe moet een duurzame toekomst op de eilanden er uit zien, wat zijn de prioriteiten? Caribische jongeren in Nederland; wat zijn jullie analyses, visies en plannen? Maar dan wel zo concreet mogelijk: een denktank, die ook een doe-tank wil zijn!

Dutch Caribbean Nature Alliance
DCNA is een organisatie van samenwerkende natuurorganisaties op de zes eilanden: Carmabi Curaçao, Park Arikok Aruba, Sint Maarten Nature Foundation, Stinapa Bonaire, Stenapa Sint Eustatius en de Saba Conservation Foundation. Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat die natuurorganisaties op de zes eilanden besloten samen te werken. Centraal staat natuurbeheer, duurzame fondsenwerving, gezamenlijke projecten, natuureducatie en kennisuitwisseling.


Eén van de grote DCNA-projecten was het ‘Save our Sharks’-project, gefinancierd door de Nationale Postcodeloterij. Ook Jörgen Raymann speelde daarbij als DCNA-ambassadeur een belangrijke rol. Hij was medio 2018 met Ron van der Veer en de directeur van Parke Arikok te gast bij de minister-president van Aruba om te vertellen over het project.

Urgentie
Nu de klimaatverandering steeds merkbaarder wordt is er een verhoogde ‘sense of urgency’ nodig volgens Van der Veer: ‘Als we blijven doen wat we altijd hebben gedaan, moeten we niet raar kijken als we steeds dezelfde resultaten krijgen. Een andere aanpak is nodig!” Hij geeft als voorbeeld het wijkvoedselbos op Curaçao, een project met groeiend succes, geïnitieerd door Benjamin Visser. In het voedselbos staan bomen en planten die de buurtbewoners zelf verzorgen en gebruiken als aanvulling op hun voeding. Daarnaast versterkt het project de sociale samenhang in de wijk: win-win dus!

Wijkvoedselbos in beeld
Tijdens de Coronacrisis werd de behoefte aan eigen verbouwd voedsel extra zichtbaar. De behoefte blijkt structureel. Benjamin Visser maakte april 2020 dit filmpje op verzoek van WeConnect. Hij noemt zijn voedselbos een ‘duurzame bijdrage aan de lokale voedselproductie, in het teken van klimaatverandering’.
https://youtu.be/_KIbrYvjAo8


Onder grote belangstelling van wijkbewoners bezocht Prinses Beatrix het Wijkvoedselbosproject te Brievengat.

Jongeren die deel hebben genomen aan het “Mijn Nieuwe Wereld”-project, presenteerden in het Octagon hun bevindingen aan Prinses Beatrix. In dit UNICEF-project formuleerden jongeren in 2020 hun visie op de wereld na corona.

Doe mee!
WeConnect heeft eind 2022 een doetank ingericht met het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat in Den Haag. De doetankers adviseren het Ministerie op het gebied van economische ontwikkeling van Bonaire. Volg ons en doe mee!

Email: info@stichtingweconnect.nl

Volg onze stappen op Instagram en Facebook!