Wat is een denktank?
Een denktank is een groep van professionals die gericht nadenkt over diverse thema’s en creatieve oplossingen bedenkt voor vraagstukken.

WeConnect denktanks
WeConnect richt denktanks in voor diverse opdrachtgevers (overheid en non-profit organisaties) in Nederland. Doel is om mee te denken over beleid op de eilanden met een variëteit aan thema’s: klimaat, economie, landbouw, natuur, voeding, onderwijs, jeugd & zorg.

Wie zitten er in de denktanks?
De denktanks worden gevormd door Caribische studenten en young professionals. Via deze denktanks kun je als student of young professional een bijdrage leveren aan de toekomst en kennisontwikkeling in het Caribisch deel van het Koninkrijk.