Educatief project Slavernijgeschiedenis

WeConnect werkt aan de voorbereiding van een serie filmclips over het thema Slavernij. In opdracht van ‘Musea Bekennen Kleur’, een samenwerkingsverband van 13 Nederlandse musea, zal er in het najaar gefilmd worden op een aantal Curaçaose basisscholen. Historica Jeanne Henriquez begeleidt het project vanuit Curaçao.

Diversiteit
Het doel van ‘Musea Bekennen Kleur’ is om inclusie en diversiteit duurzaam te verankeren binnen de museale sector. Zelfonderzoek, zelfreflectie en kennisuitwisseling staan daarin centraal. Een van de deelnemende musea in Musea Bekennen Kleur is het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat museum organiseert vanaf half februari 2021 de tentoonstelling Slavernij.
Het Rijksmuseum heeft een team van gespecialiseerde conservatoren bestaande uit Eveline Sint Nicolaas, Valika Smeulders, Maria Holtrop en Stephanie Archangel dat samen aan de tentoonstelling werkt. Het team heeft een breed wetenschappelijk netwerk en wordt bijgestaan door een denktank en een internationale Raad van Advies.

Educatief programma
Speciaal voor basisschoolleerlingen van groep 8 (de zesde klas) wordt een educatief programma ontwikkeld door Musea Bekennen Kleur. In ieder geval een lespakket voor kinderen in Nederland en eentje voor kinderen in Curaçao. Projectleider van Musea Bekennen Kleur, Aspha Bijnaar, vindt het vanzelfsprekend dat het Caribisch deel van het Koninkrijk betrokken wordt bij het project: “Met Musea Bekennen Kleur maken wij ons hard voor meer inclusie en diversiteit in de museale sector. Wij verheugen ons dan ook op de samenwerking met Curaçao. Curaçao maakt onderdeel uit van het Caribisch deel van het Koninkrijk.”

Lespakket Curaçao
Het lespakket voor Curaçao is samengesteld door historica Jeanne Henriquez en collega Maria Cijntje-van Enckevort; tekst, foto’s en muziek wisselen elkaar af. Gevraagd naar het belang hiervan voor Curaçaose scholieren, citeert Jeanne Henriquez de Jamaicaanse burgerrechtenactivist Marcus Garvey: “A people without the knowledge of their past history and culture is like a tree without roots.

Filmclips
Onderdeel van het Nederlandse lespakket vormen filmclips die WeConnect zal maken met Curaçaose groep 8 leerlingen. De leerlingen worden uitgenodigd om te praten over zichzelf en over de Curaçaose held Tula die precies 225 jaar geleden een belangrijke opstand leidde vanuit Bandabou. Curaçaose leerlingen van 11 en 12 jaar vertellen wat zij vinden van Tula en hoe ze zich voelen over hun eigen roots en identiteit. Dat is interessante informatie voor hun Nederlandse leeftijdsgenoten, omdat er binnen het onderwijs ontzettend weinig aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden. De Caraïbische delen van het Koninkrijk nemen een te kleine rol in binnen het onderwijs. Curaçao is een goed begin om die banden te versterken, te beginnen in de groepen 8.

Foto: Nationaal Archief Curaçao