‘Een keppel in de Cariben’

Promo van de documentaire

In de driedelige documentaire serie ‘Een keppel in de Cariben’ onderzoeken wij wat
Joods Caribisch is.
Welke namen, gezichten, kleurschakeringen en personen horen bij dat Joods Caribisch? Is Joods zijn in het Caribisch gebied anders dan Joods zijn in Nederland? Verschilt Curaçao’s Joods van Surinaams Joods? Ook komen aan de orde: de diaspora van Joden vanuit Europa via Brazilië naar Curaçao en Suriname, van oorsprong Joodse woorden in het Papiaments en Sranan Tongo, Joods Caribische gerechten en het gevoel van (lots)verbondenheid.

Diverse ‘testimonials’ komen in beeld; Joods Caribische mensen vertellen hun persoonlijke belevenis van het Joods zijn. Van Curaçaose zijde zijn dit onder meer: Bob Pinedo, Joëlle Joubert, Tamara, Ilena en Elizabeth Winkel, David Serphos, Jennifer en Paulette Smit, Maureen Levisson en de Arubaanse Mayra Paula en de familie Pieters-Gonzalez uit Aruba. Van Surinaamse zijde zijn dit: de familie Beck, Yvonne Landman-Emanuels, Joyce Suissa-Emanuels en historica Cynthia Mc Leod.

‘Een keppel in de Cariben’ is gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Joden in de Cariben‘ van het Joods Historisch Museum die tot half juni 2015 in Amsterdam te zien was.

Dvd’s & aanbod op scholen
De film wordt verkocht op dvd (zie Dvd’s bestellen). De film heeft een educatief karakter en is aangeboden als lesmateriaal, samen met een lespakket, op scholen op Curaçao, Aruba en in Suriname (schooljaar 2015/2016).
Zie onze Facebookpagina en like ‘A kippah in the Caribbean’.