Tijdens de Ban Topa werd volop informatie uitgewisseld!

Dit waren de thema’s:
Empowermentsessie door Aminata Cairo (Haagse Hogeschool)
Top Traineeships Bonaire door Judith Brekelmans & Amber Maxwell
KREA 2069; Presentatie platform met toekomstvisie Curaçao
Caitlin Heide over stage lopen bij RVO
Zane de Ponte over Rijkstraineeship bij de Nederlandse overheid
Wiebren van Dijk, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Over SZW beleid op de BES & stage mogelijkheden bij het ministerie.
Renate Matroos, presentatie training ‘Ondernemerschap’
Barbara Perquin over stage lopen bij de SER Curaçao
Luuk Weber over de WeConnect Talentpool.